Call Us Today! +385 (0) 35 217 900

Email! bolnica@bolnicang.hr

Pokretanje web portala Opće bolnice Nova Gradiška

U skladu s primjenom novih tehnologija u segmentu zdravstva, svojedobno je 2009. godine realizirana ideja o pokretnju tada novog web portala Opće bolnice Nova Gradiška. Sada je došlo vrijeme za daljnju razradu i implementaciju te ideje. Umjesto redizajna postojećeg portala, odlučili smo s za pokretanje novog, koji bi trebao doprinijeti boljoj interakciji s krajnjim korisnicima naših usluga, te ponuditi kvalitetnije, aktualnije i ažurnije informacije o radu svih bolničkih djelatnosti, službi i odjela. Na ovim web stranicma želimo ponuditi tekstualne, foto te audio-vizualne sadržaje koji mogu pomoći korisnicima naših bolničkih usluga kako bi se mogli osobno uvjeriti u vrstu i kvalitativnu razinu naših usluga. Osim materijalno-tehničkih predispozicija tu je i prikaz naših stručnih kadrovskih potencijala. Opća bolnica ima dugu i vrijednu povijest na koju smo posebno ponosni ali i neprekidne aktivnosti…