Call Us Today! +385 (0) 35 217 900

Email! bolnica@bolnicang.hr

Kontakt brojevi

Gdje smo

Opća bolnica Nova Gradiška

Detalji Kontakta

Pitanja i naručivanja

Za sve upite molimo da nas kontaktirate na broj

+385 (035) 217 900

Molimo da budete obzirni zbog velikog broja poziva (24/7 podrška!)

Naša lokacija

Josipa Jurja Strossmayera 17A, Nova Gradiška

Telefonski broj

+385 (035) 217 900 Centrala

E-mail adresa

bolnicang@bolnicang.hrwww.bolnicang.hr

Podaci o ustanovi:

Naziv: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

Adresa: STROSSMAYEROVA 17A, 35400 NOVA GRADIŠKA

Broj telefona (centrale): 035 217 900

Broj telefaksa (ravnateljstva): 035 364 361

E – mail adresa:bolnicang@bolnicang.hr

IBAN : HR9023600001102629081

OIB : 71630358814


Ravnatelj:

Josip Kolodziej, dr. med.,

Zamjenik ravnatelja:

Davorin Slišurić, dipl.iur.

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu:

Tajana Milanović Robina, dr. med.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice:

Pavica Jakovljević, dipl.med.tech.

Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje:

Mara Topić, dipl. oec.


Tajnica ravnatelja:

Marina Vonić