Call Us Today! +385 (0) 35 217 900

Email! bolnica@bolnicang.hr

JN 10/19 – PROGRAMSKI PAKET e USLUGE, e OBRADA RAČUNA CEZIH I e ŠIFRARNIK

PREDMET NABAVE: PROGRAMSKI PAKET e USLUGE, e OBRADA RAČUNA CEZIH I e ŠIFRARNIK EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 10/19 DATUM OBJAVE NA STRANICAMA NARUČITELJA:13.02.2019 ROK ZA DOSTAVU PONUDA:25.02. 2019. DO 08:00 SATI Poštovani,   dokumentaciju za dostavu ponuda možete zatražiti putem ZAHTJEVA te će Vam ista biti dostavljena nakon ispunjavanja zahtjeva elektroničkom poštom.   Svi zainteresirani gospodarski subjekti koji su poslali zahtjev za dokumentacijom biti će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom slanja zahtjeva. Naputak za provedbu jednostavne nabave  

JN 9/19 – ODVOZ I ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA

PREDMET NABAVE:ODVOZ I ZBRINJAVANJE MEDICINSKOG OTPADA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:JN9/19 DATUM OBJAVE NA STRANICAMA NARUČITELJA:08.02.2019. ROK ZA DOSTAVU PONUDA 19.02.2019. U 10 SATI Poštovani,   dokumentaciju za dostavu ponuda možete zatražiti putem ZAHTJEVA te će Vam ista biti dostavljena nakon ispunjavanja zahtjeva elektroničkom poštom.   Svi zainteresirani gospodarski subjekti koji su poslali zahtjev za dokumentacijom biti će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom slanja zahtjeva. Naputak za provedbu jednostavne nabave  

JN 8/19 – NAJAM RESPIRATORA I MONITORA

PREDMET NABAVE: NAJAM RESPIRATORA I MONITORA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN8/19 DATUM OBJAVE NA STRANICAMA NARUČITELJA:07.02.2019. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:19.02.2019. DO 08:00 SATI Poštovani,   dokumentaciju za dostavu ponuda možete zatražiti putem ZAHTJEVA te će Vam ista biti dostavljena nakon ispunjavanja zahtjeva elektroničkom poštom.   Svi zainteresirani gospodarski subjekti koji su poslali zahtjev za dokumentacijom biti će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom slanja zahtjeva. Naputak za provedbu jednostavne nabave  

JN 7/19 – USLUGE ODRŽAVANJA MODULA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA MODULA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:JN 7/19 DATUM OBJAVE NA STRANICAMA NARUČITELJA: 05.02.2019. ROK ZA DOSTAVU:18.02.2019. DO 12:00 SATI Poštovani,   dokumentaciju za dostavu ponuda možete zatražiti putem ZAHTJEVA te će Vam ista biti dostavljena nakon ispunjavanja zahtjeva elektroničkom poštom.   Svi zainteresirani gospodarski subjekti koji su poslali zahtjev za dokumentacijom biti će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom slanja zahtjeva. Naputak za provedbu jednostavne nabave  

JN 6/19 – USLUGE ODRŽAVANJA POSLOVNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PIS)

PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA LABORATORIJSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (LIS) EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:JN 6/19. DATUM OBJAVE NA STRANICAMA NARUČITELJA: 05.02.2019. ROK ZA DOSTAVU:18.02.2019. DO 10:00 SATI Poštovani,   dokumentaciju za dostavu ponuda možete zatražiti putem ZAHTJEVA te će Vam ista biti dostavljena nakon ispunjavanja zahtjeva elektroničkom poštom.   Svi zainteresirani gospodarski subjekti koji su poslali zahtjev za dokumentacijom biti će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom slanja zahtjeva. Naputak za provedbu jednostavne nabave  

JN 5/19 – USLUGE ODRŽAVANJA POSLOVNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PIS)

PREDMET NABAVE:USLUGE ODRŽAVANJA POSLOVNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PIS) EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 5/19. DATUM OBJAVE NA STRANICAMA NARUČITELJA: 05.02.2019. ROK ZA DOSTAVU:18.02. DO 08:00 SATI Poštovani,   dokumentaciju za dostavu ponuda možete zatražiti putem ZAHTJEVA te će Vam ista biti dostavljena nakon ispunjavanja zahtjeva elektroničkom poštom.   Svi zainteresirani gospodarski subjekti koji su poslali zahtjev za dokumentacijom biti će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste i to elektroničkom poštom na adresu koju su naveli prilikom slanja zahtjeva. Naputak za provedbu jednostavne nabave