Odjel za opću kirurgiju

Odjel za opću kirurgiju
Kontakt telefon:
prizemlje: 035/217-940
1-kat: 035/217-941
e-mail:kirurgija@bolnicang.hr
Posjete bolesnicima svaki dan od 15:00 do 16:00 sati

VODITELJ ZDRAVSTVENOG ODJELA
Darko Kikić, dr. med., spec. opće kirurgije, uži specijalist traumatologije

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENOG ODJELA
Gajski Maja, bacc.med.techn.
LIJEČNICI:
Josip Kolodziej, dr.med, spec.opće kirurgije, uži specijalist traumatologije
Ivan Marković, dr.med, spec.opće kirurgije, uži specijalist abdominalne kirurgije
Darko Margetić, dr.med, spec.opće kirurgije, uži specijalist .abdominalne kirurgije
Mario Špoljar, dr.med, spec.opće kirurgije, uži specijalist.abdominalne kirurgije
Vedran Gajski, dr. med., spec.opće kirurgije, uži traumatologije
Dunja Mikša, dr. med., spec. abdominalne kirurgije

KIRURŠKA AMBULANTA
Kontakt telefon:035/217-914

OČNA AMBULANTA
Kontakt telefon:035/217-902
LIJEČNICI:
Marija Štefanović, dr.med., specijalist oftalmologije i optometrije
Slavica Konjević Pernar , dr.med., specijalist oftalmologije i optometrije
Marta Vidović, dr.med., specijalist oftalmologije i optometrije

UROLOŠKA AMBULANTA
Kontakt telefon:035/217-997
LIJEČNICI:
Alen Urban, dr.med., specijalist urologije, uži specijalist.urološke onkologije
Tihomir Markić, dr.med., specijalist urologije
Ivan Smoljanac, dr.med., specijalist urologije

ORL AMBULANTA
Kontakt telefon:035/217-924
LIJEČNICI:
Mirela Ivanović , dr. med., specijalist otorinolaringologije, uži specijalist audiologije
Barbara Konjević Došen , dr. med., specijalist otorinolaringologije

ORTOPEDSKA AMBULANTA
Kontakt telefon:035/217-921
Tomislav Crnković, dr. med, specijalist ortopedije-vanjski suradnik

PLASTIČNA KIRURŠKA AMBULANTA
Kristijan Matković, dr.med, spec.opće kirurgije, subspec.plastične kirurgije-vanjski suradnik

VASKULARNA KIRURŠKA AMBULANTA

LOGOPEDSKA AMBULANTA
Kontakt telefon:035/217-957
Ivana Brkan Šporčić, prof. logoped-audiorehabilitator
Zdenka Španić Kekez, magistra logopedije

OPERACIJSKA SALA
Kontakt telefon:035/217-900
GLAVNA SESTRA OPERACIJSKE SALE I CENTRALNE STERILIZACIJE
Martina Lončarić, dipl. med. techn.