Odjel djelatnosti palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja

Odjel djelatnosti palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja
Kontakt telefon: 035/217-970
e-mail: palijativa@bolnicang.hr

Vrijeme posjeta bolesnicima : svaki dan od 15:00 do 16:00 sati

V.D. VODITELJA ZDRAVSTVENOG ODJELA
Dragan Smoljanac, dr. med., spec. neurologije, uži specijalist epileptologije

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENOG ODJELA/ KOORDINATOR PALIJATVNE SKRBI
Katarina Projs, mag. med. tech

OSTALE INFORMACIJE:
U Odjel djelatnosti palijativne skrbi pacijenti se primaju u redovno radno vrijeme putem uputnice za bolničko liječenje izdane od strane obiteljskog liječnika, uputna dg: Z51.5 ili kao dogovorni premještaj s drugih bolničkih odjela, uputna dg: Z51.5