Dijagnostičko – specijalistički odjel

Zdravstvena jedinica za laboratorijsku i mikrobiološku dijagnostiku

Medicinsko – biokemijski laboratorij
Kontakt telefon:035/217-925
e-mail: mbl@bolnicang.hr

Voditelj zdravstvenog odjela: Zrinka Kolić, mag. med. biochem., spec. med. biochem i lab. medicine

Dijagnostičko-specijalistički odjel sastoji se od sljedećih zdravstvenih jedinica:

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA LABORATORIJSKU I MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Kontakt telefon:
035/ 217-925
035/ 217-922 (šalter)
e-mail: mbl@bolnicang.hr

Radno vrijeme:
• hitne pretrage: 0-24:00 sati
• redovne pretrage: 07:00 do 15:00 sati (pon-pet)
• izdavanje nalaza: 12:00 do 14:00 (šalter)

Glavni inženjer laboratorijske dijagnostike: Marijana Hak, bacc. med. lab. diag.

PDF – Kako se pripremiti za laboratorijske pretrage

PDF – Katalog pretraga

Kontakt telefon:
035/ 217-923
e-mail:mikrobiologija@bolnicang.hr

LIJEČNIK:
Marijana Jurjević, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije

Glavni inženjer mikrobiologije:
Jorge Vivallos Bijelić, dipl. ing.

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
Kontakt telefon:035/ 217-998,
035/ 217-104,
Radno vrijeme od 07:00 do 15:00 sati

LIJEČNICI:
Tomislava Grgurić, dr. med. specijalizant patologije i citologije
Mirela Frančina, dr.med, spec. patologije; vanjski suradnik
Sandra Gašparić, dr.med.,spec. patologije, vanjski suradnik

Prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Anja Glavaš, bacc.med.lab. diagn.
Lucija Radanović, bacc.med.lab.diagn.

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA TRANSFUZIJU

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA TRANSFUZIJU
Kontakt telefon: 035/217- 904
e-mail: transfuzija@bolnicang.hr

Voditelj zdravstvene jedinice:
Karmela Marić, dr. med.,spec. transfuzijske medicine

Glavna sestra zdravstvene jedinice:
Tanja Dokuzović, bacc.med.techn.

LIJEČNIK:
Goran Stojković, dr. med. specijalizant transfuzijske medicine

INFORMACIJE:
-serološka testiranja na krvlju prenosive bolesti je radnim danom od 8.30-10 sati.
-vađenje krvi pacijentima za testove hemostaze, imunohematologije( KG Rh faktor i dr.),

• AMBULANTA ZA HEMOSTAZU radi svaki dan.
Bolesnici koji su na antikoagulantnim lijekovima ne moraju dolaziti natašte, rezultat pretrage se čeka oko 1 sat i potom se dogovara sa liječnikom daljnja terapija.