Centralno naručivanje

(OBAVEZNO PROČITATI, NEDOSTATNI PODACI NEĆE BITI OBRAĐENI !)
  Za otkazivanje naručivanja pošaljite e-mail na : otkazivanje@bolnicang.hr
  Liste čekanja – pitanja i prigovori :  liste.cekanja@bolnicang.hr
  Info telefon : +385 (035) 217 – 900

  Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske pokrenulo je program ”Nacionalna lista čekanja” u cilju osiguravanja jednake dostupnosti zdravstvenih usluga u svim dijelovima i za svakog osiguranika u Republici Hrvatskoj.

  Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi klasa:500-01/08-01/140, ur. broj: 534-05-1-2/1-08-51od 21. listopada 2008. sve bolničke ustanove su obvezne formirati jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

  Naručivanje se može obaviti na slijedeće načine:
  • osobno – dolaskom na šalter naručivanja
  • telefon: +385 35 217 911
  • faks: +385 35 217 932
  • e-mail: narucivanje@bolnicang.hr
  • online obrazac

  Osobno naručivanje
  Naručiti se možete na šalteru za centralno naručivanje. Sa sobom je potrebno ponijeti zdravstvenu iskaznicu, te uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i nalaz, odnosno preporuku doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga. Narudžbu može obaviti i član obitelji ili druga pouzdana osoba.
  Naručuje se radnim danom od 07:30 – 14:30

  SVI PODACI SU OBAVEZNI I BEZ NJIH VAS NEĆEMO MOĆI NARUČITI

  Naručivanje elektronskom poštom (e-mail):
  Kod naručivanja putem elektroničke pošte potrebno je dostaviti sve podatke kao i putem telefaksa, tim da je potrebno priložiti skeniranu uputnicu izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga.
  U SUBJECT tj. NASLOV E-MAIL PORUKE UPIŠITE IME I PREZIME PACIJENTA

  Nedostatni podaci neće biti procesuirani te narudžba neće biti ostvarena.