Kontakti

CENTRALA: 035/ 217 900

NAPOMENA: centrala je automatska sekretarica od dva izbornika

 • glavni izbornik – po odjelima
 • podizbornik – po radilištima pojedinog odjela

CENTRALNO NARUČIVANJE

E mail: narucivanje@bolnicang.hr

Tel: 035/ 217 911

Fax: 035/ 217 932

Kontakt telefon: 035/ 217 911 ( od 13,00-15,00 sati, od ponedjeljka do petka)

PORTA – OSIGURANJE

Kontakt telefon: 035/ 217 949

URED RAVNATELJA

E mail: bolnicang@bolnicang.hr

Fax: 035/ 364 361

Kontakt telefon:

MEDICINSKE USTROJSTVENE JEDINICE

ODJEL ZA OPĆU KIRURGIJU

E mail: kirurgija@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Kirurški odjel 035/ 217 940, 035/ 217 941
 • Hitna kirurška ambulanta 035/ 217 914
 • Oftalmološka ambulanta 035/ 217 902
 • Urološka ambulanta 035/ 217 997
 • Otorinolaringološka (uho, grlo, nos) ambulanta 035/ 217 924
 • Ortopedska ambulanta 035/ 217 921
 • Logoped 035/ 217 957

ODJEL OPĆE INTERNE MEDICINE

E mail: interna@bolnicang.hr

Fax: 035/217 958

Kontakt telefon:

 • Internistički odjel 035/ 217 950, 035/ 217 958
 • Hitni internistički prijem 035/ 217 960
 • Šalter internističkih ambulanti 035/ 217 963
 • Ambulanta za EKG 035/217 918
 • Pulmološka ambulanta 035/ 217 961
 • Dermatološka ambulanta 035/ 217 964

Zdravstvena jedinica za dijalizu

E mail: dijaliza@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 956

Zdravstvena jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

E mail: fizikalna@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 035/ 217 926

ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

E mail: ginekologija@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Ginekološki odjel 035/ 217 942
 • Rodilište 035/ 217 936
 • Ginekološka ambulanta 035/ 217 927

ODJEL ZA PEDIJATRIJU

E mail: pedijatrija@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Dječji odjel 035/ 217 980
 • Hitna pedijatrijska ambulanta 035/ 217 980
 • Pedijatrijska specijalistička ambulanta 035/ 217 984

ODJEL ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

E mail: JIL@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Jedinica intenzivnog liječenja 035/ 217 937
 • Anesteziološka ambulanta 035/ 217 921

ODJEL ZA PSIHIJATRIJU

E mail: psihijatrija@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Psihijatrijski odjel 035/ 217 975
 • Prijemni šalter: Psihijatrijska i neurološka ambulanta 035/ 217 977
 • Psiholog 035/ 217 920

ODJEL DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI

E mail: palijativa@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 970

ODJEL ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU

E mail: radiologija@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Prijemni šalter: 035/ 217 990
 • RTG nalazi 035/ 217 992
 • UZV 035/ 217 917

BOLNIČKA LJEKARNA

E mail: ljekarna@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 912, 035/ 361 545

DIJAGNOSTIČKO SPECIJALISTIČKI ODJELI

Transfuzija

E mail: transfuzija@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 904

Medicinsko- biokemijski laboratorij

E mail: mbl@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Upisni šalter 035/ 217 922
 • Laboratorij 035/ 217 925

Mikrobiologija

E mail: mikrobiologija@bolnicang.hr

Kontakt telefon:

 • Upisni šalter 035/ 217 922
 • Laboratorij 035/ 217 923

Patologija i citologija

E mail: patologija@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 998

NEMEDICINSKE USTROJSTVENE JEDINICE

ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Rukovoditelj odjela

E mail: marinka.akmacic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 906

Kadrovska služba:

E mail: marinka.akmacic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 906

Javna nabava:

E mail: marinka.akmacic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 906

E mail: mijo.matanovic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 974

Zaštita na radu:

E mail: vladimir.katarina@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 908

ODJEL EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

Rukovoditelj odjela

E mail: mara.topic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 364 361

Računovodstvo

E mail: tea.benic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 364 361

Informatika

E mail: igor.mendek@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 988

Blagajna

E mail: ivana.buturac@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 973

Fakture

E mail: sandra.lazic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 979

Nabava i skladište

E mail: skladiste@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 910

ODJEL TEHNIČKIH I USLUŽNIH POSLOVA

Rukovoditelj odjela

E mail: mijo.matanovic@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 974

Tehnički poslovi

E mail: tehnicka@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 935

Kuhinja

E mail: kuhinja@bolnicang.hr

Kontakt telefon: 035/ 217 907