Odjel opće interne medicine

Centrala – 035-217-900
tel. 035-217-950
tel. fax.-035-217-958
e-mail: interna@bolnicang.hr
Posjete bolesnicima svaki dan od 15h-16h

VODITELJ ODJELA OPĆE INTERNE:
Valentina Strinavić Bakunić, dr.med. spec.interne medicine, kardiolog
tel: 035-217-954

GLAVNA SESTRA ODJELA OPĆE INTERNE:
Martina Bungić,bacc.med.teh
Tel: 035-217-951

ODJEL OPĆE INTERNE SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH ZDRAVSTVENIH JEDINICA:

INTERNA II KAT

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA DIJALIZU

VODITELJ: Dijana Knežević Strinavić,dr.med. spec. Interne medicine

Glavna sestra Zdravstvene jedinice -Romana Šćukanac, bacc.med.techn

Ležećih kreveta 6 – Sjedećih 4
tel: 035-217-956

 

INTERNA I KAT – tel: 035-217-958
Odjel sa 21 ležećih mjesta

INTERNA PRIZEMLJE– tel: 035-217-950
Odjel sa 10 ležećih mjesta
Soba pojačanog nadzora 5 ležećih mjesta

HITNI INTERNI PRIJEM:
Radno vrijeme 0-24h
Tel: 035-217-960
Opservacija sa 3 ležeća i 10 sjedećih mjesta

DNEVNA BOLNICA:
Radno vrijeme – Pon. – pet. 07-15h
Tel: 035-217-968
2 ležeća i 5 sjedećih mjesta

ADMINISTRACIJA I RAČUNOVODSTVO
Branka Peterlik, Željka Živković, Dejan Ugrešić
Radno vrijeme: Pon.-pet.- 07-15h
Tel: 035-217-953

PULMOLOŠKA AMBULANTA
Radno vrijeme: Pon.- Pet. 07h-15h
Tel: 035 217 961

ERGOMETRIJA
Radno vrijeme: Pon.– Pet. 07-15h
Tel: 035 217 915

EKG, HOLTER SRCA I TLAKA
Radno vrijeme: Pon-Pet. 07h – 15h
Tel:035-217-918

INTERNISTIČKE AMBULANTE:
Radno vrijeme: Pon.- Pet. 07h-15h

PRIJEMNA AMBULANTA Tel: 035-217-963
KARDIOLOŠKA AMBULANTA Tel: 035-217-965
GASTROENTEREOLOŠKA AMB. Tel: 035-217-966
DIJABETOLOŠKA AMB. Tel: 035-217-978
INT. UZV-AMBULANTA tel: 035-217-967
ENDOSKOPIJA tel. Centrala – 035-217-900
BRONHOSKOPIJA tel: 035-217-933

NEUROLOŠKA AMB.
Radno vrijeme po narudžbama, Tel: 035-217-977

LIJEČNICI:
DRAGAN SMOLJANAC, dr.med. spec. neurolog
Blanka Divjak dr.med. specijalist neurologije
Katarina Popadić dr. med. specijalizant neurologije
Aleksandra Pokos Volf dr.med. specijalizant neurologije

DERMATOVENEROLOŠKA AMBULANTA
radno vrijeme: pon. – pet. od 09 do 17. h. Tel: 035-217-964

Ivana Povh,dr.med. Spec. dermatovenerolog

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINI I REHABILITACIJU
VODITELJ: Ljepša Rakas Vujčić,dr.med, spec.fizikalne med. i rehabilitacije, subspec.reumatolog

LIJEČNICI:
Kristina Eržić Bednarik, dr med, spec.fizikalne med. i rehabilitacije
Darija Zoričić, dr med, specijalizant fizikalne med. i rehabilitacije

Medicinska setra u ambulanti – Jasminka Jurišić,SSS
Tel: 035-217-926

Fizikalna terapija
Glavni fizioterapeut: Ružica Kramarić,dipl.physioth.

Fizioterapeuti:
Dragan Fijačko ,kinezioterapeut
Katarina Senić, bacc.fizioth.
Marija Andrašić,fizioth.tehničar
Marijan Kunf, fizioth.tehničar
Ivana Kunf,fizioth.tehničar

 

DJELATNICI INTERNOG ODJELA:
LIJEČNICI:

Damir Japundžić,dr.med,spec. internist
Mario Marić,dr.med.,spec.internist, subspec. kardiolog
Igor Mokricki,dr.med.,spec.internist,subspec.kardiolog
Jelena Đurić, dr.med. Ivanko,dr.med.,spec.internist,subspec.kardiolog
Dijana Knežević Strinavić,dr.med.,spec.internist,
Dražen Oršulić,dr.med.,spec.pulmolog
Nemanja Španović,dr.med,specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Luka Sedmak,dr.med,specijalizant gastroenterologije
Mijo Ljubas,dr.med.,specijalizant nefrologije
Iva Petrak,dr.med.,specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Maja Bokan,dr.med.,specijalizant gastroenterologije

 

MEDICINSKE SESTRE:
Terezija Župan,bacc.med.teh
Ančica Aladrović,bacc.med.teh
Sanja Milovanović,bacc.med.teh
Damir Marinac,bacc.med.teh
Iva Urban,dipl.med.teh
Milana Petrović,bacc.med.teh
Ivana Dević,bacc.med.teh
Romana Šćukanac,bacc.med.teh.
Martina Barač,bacc.med.teh
Marija Kramarić,med.sr.
Mirjana Čaić,med.sr.
Blaženka Lovrić,med.sr.
Ruža Bošnjaković,med.sr.
Ljiljana Milosavljević,med.sr.
Marica Josipović,med.sr.
Gordana Paštar,med.sr.
Zdravka Marjanović,med.sr.
Svjetlana Mokricki,med.sr.
Mirjana Gudalović Vukoje,med.sr
Ivana Mišković,med.sr.
Nedeljka Galić,med.sr.
Mirela Bićanić,med.sr.
Jozefina Hrvojević,med.sr.
Marija Strmotić,med.sr.
Marija Ćosić,med.sr.
Marina Anđelić,med.sr.
Magdalena Letić,med.sr
Marija Prološčić,med.sr.
Ivana Ratković Čavlović,med.sr
Marijana Božić,med.sr
Maja Hrvojević Saymeh,med.sr
Katarina Milinović,med.sr.
Antonija Tot,med.sr.
Sara Mrnjec,med.sr
Ivona Erstić,med.sr
Marina Maglov,med.sr
Indira Ćemal,med.sr