Bolnička ljekarna

Bolnička ljekarna
Kontakt telefon: 035/217-912
035/361-545
e-mail: ljekarna@bolnicang.hr

VODITELJ ZDRAVSTVENOG ODJELA:
Branka Martinović-Pustaić, mag. pharm.

MAGISTAR FARMACIJE:
Dunja Štivić, mag. pharm.

Bolnička ljekarna je zdravstveni odjel u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost, od nabave lijekova, medicinskog potrošnog materijala,dijagnostičkih testova,sitnog inventara.
U našoj ljekarni izdaju se lijekovi, izrađuju magistralni i galenski pripravci.