Odjel za psihijatriju

Odjel za psihijatriju
Kontakt telefon: 035/217-975
E-mail: psihijatrija@bolnicang.hr

V.D. VODITELJA ZDRAVSTVENOG ODJELA:

Matija Bartolović, dr. med. spec. psihijatrije

LIJEČNICI:

Nina Oršanić, dr.med., specijalist psihijatrije,uži specijalist psihoterapije,
Kristina Kulaš, dr.med.specijalist psihijatrije.

MAGISTAR SPECIJALIST KLINIČKE PSIHOLOGIJE
mr. spec. Ljiljana Lukačević, specijalist kliničke psihologije, prof.,

Psihijatrijska ambulanta
Telefon: 035/217 – 977

Psihijatrijska dnevna bolnica

Kontakt telefon: 035/ 217-975

Ambulanta kliničkog psihologa

Kontakt telefon: 035/217-920