Bolnička ljekarna

Bolnička ljekarna

Kontakt:
Telefon: 035 217 912, 035 361 545
E-mail: ljekarna@bolnicang.hr

Voditelj odjela:
Branka Martinović-Pustaić, mag pharm

U Bolničkoj ljekarni radi jedna magistra farmacije i dvije farmaceutske tehničarke.

Magistra farmacije:
Branka Martinović-Pustaić

Farmaceutski tehničari:
Željka Čaić
Jasna Mutavdžić

Spremačica radi na sat vremena, osoba se mijenja.

Bolnička ljekarna je zdravstveni odjel u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost, od nabave
lijekova, medicinskog potrošnog materijala,dijagnostičkih testova,sitnog inventara.

Surađujemo sa svim našim odjelima i specijalističkim ambulantama.

U našoj ljekarni izdaju se lijekovi, izrađuju magistralni i galenski pripravci,magistra sudjeluje
u radu Povjerenstva za lijekove,ljekarna sudjeluje u procesu Javne nabave za lijekove i
medicinski potrošni materijal.