Odjel opće interne medicine

Odjel opće interne medicine
Kontakt telefon: 035/217-950
tel. fax.-035/217-958
e-mail: interna@bolnicang.hr
Posjete bolesnicima svaki dan od 15h-16h

VODITELJ ODJELA ZDRAVSTVENOG ODJELA:
Valentina Strinavić Bakunić, dr. med. spec. interne medicine, uži specijalist iz kardiologije

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENOG ODJELA:
Martina Bungić, mag. med. techn.
Kontakt telefon: 035/217-951

LIJEČNICI:
Damir Japundžić,dr. med,spec. interne medicine, uži specijalist iz endokrinologije i dijabetologije,
Mario Marić,dr. med.,spec. interne medicine, uži specijalist iz kardiologije,
Igor Mokricki,dr. med.,spec. interne medicine, uži specijalist iz kardiologije,
Jelena Đurić Ivanko, dr. med., spec. interne medicine,uži specijalist iz kardiologije,
Nemanja Španović,dr. med,specijalist iz endokrinologije i dijabetologije,
Luka Sedmak,dr. med,specijalist iz gastroenterologije,
Iva Petrak Marjanović, dr. med.,specijalist endokrinologije i dijabetologije,
Maja Bokan,dr. med.,specijalizant gastroenterologije,

INTERNA PRIZEMLJE
Kontakt telefon: 035/217-950

INTERNA I KAT
Kontakt telefon: 035/217-958

HITNI INTERNISTIČKI PRIJEM:
Kontakt telefon: 035/217-960

DNEVNA BOLNICA:
Kontakt telefon: 035/217-968

ADMINISTRACIJA:
Kontakt telefon: 035/217-953

ERGOMETRIJA
Kontakt telefon: 035/217-915

EKG, HOLTER SRCA I TLAKA
Kontakt telefon: 035/217-918

INTERNISTIČKE AMBULANTE:
Kontakt telefon: 035/217-963
• KARDIOLOŠKA AMBULANTA
• GASTROENTEREOLOŠKA AMBULANTA
• DIJABETOLOŠKA AMBULANTA
• INTERNISTIČKI UZV-AMBULANTA
• ENDOSKOPIJA

PULMOLOŠKA AMBULANTA:
• Bronhoskopija
Kontakt telefon: 035/ 217-961

LIJEČNICI:
Dražen Oršulić, dr. med. spec. pneumofitziolog, uži specijalist iz pulmologije
Nives Živković, dr. med. specijalizant iz pulmologije.

DERMATOVENEROLOŠKA AMBULANTA
Kontakt telefon: 035/217-964
Liječnica: Ivana Povh,dr. med. spec. dermatovenerologije

ODJEL OPĆE INTERNE SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH ZDRAVSTVENIH JEDINICA:

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA DIJALIZU
Voditelj: Dijana Knežević Strinavić, dr. med. spec. interne medicine
Glavna sestra Zdravstvene jedinice : Romana Šćukanac, bacc.med.techn.
Kontakt telefon: 035/217-956
E-mail: dijaliza@bolnicang.hr

LIJEČNICI:
Mr.sc. Aleksandra Arsenović, dr. med. spec. nefrologije,
Mijo Ljubas, dr. med. spec. nefrologije,
Marko Kolić, dr. med. specijalizant iz nefrologije

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Voditelj: Ljepša Rakas Vujčić,dr. med, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatologije
Glavni fizioterapeut: Ružica Kramarić, mag. physioth.
Kontakt telefon: 035/217-926
E-mail: fizikalna@bolnicang.hr

LIJEČNICI:
Kristina Eržić Bednarik, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije,
Darija Zoričić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije,
Ružica Brešić Paunović, dr. med. specijalizantica iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

ZDRAVSTVENA JEDINICA ZA NEUROLOGIJU
Kontakt telefon: 035/217-977
LIJEČNICI:
Aleksandra Pokos Volf, dr. med. specijalizant iz neurologije