Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova

Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
Rukovoditelj odjela: Marinka Akmačić, dipl. iur.
Kontakt telefon – 035/ 217-906
e-mail: marinka.akmacic@bolnicang.hr

Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova sastoji se od sljedećih jedinica:
JEDINICA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
JEDINICA ZA KADROVSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU
Monika Špoljarić, kontrolor kadrovskih poslova
Kontakt telefon:035/217-906
e-mail: monika.spoljaric@bolnicang.hr