Odjel tehničkih i uslužnih poslova

Odjel tehničkih i uslužnih poslova

Rukovoditelj odjela: Mijo Matanović, dipl.iur.
Kontakt telefon – 035/ 217-974
Kontakt mobitel: 099/ 364-9076
e-mail: mijo.matanovic@bolnicang.hr

Odjel tehničkih i uslužnih poslova sastoji se od sljedećih jedinica:

– JEDINICA ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Kontakt telefon – 035/ 217-935
Kontakt mobitel: 099/ 364-9076
e-mail: tehnicka@bolnicang.hr

– JEDINICA ZA DIJETETIKU I PREHRANU
VODITELJ BOLNIČKE KUHINJE
Anita Dautović, bacc. ing. techn. aliment.
kontakt telefon- 035/ 217-907
e-mail: kuhinja@bolnicang.hr
– JEDINICA ZA ČIŠĆENJE I DRUGE POMOĆNE POSLOVE