Odjel tehničkih i uslužnih poslova

Rukovoditelj odjela:
Mijo Matanović, dipl.iur.
Kontakt telefon – 035/ 217 974
Kontakt mobitel: 099/ 364 9076
E-mail: mijo.matanovic@bolnicang.hr

– Jedinica za tehničke poslove i održavanje
Kontakt telefon – 035/ 217 956
Kontakt mobitel: 099/ 364 9076
E-mail: tehnicka@bolnicang.hr

– Jedinica za dijetetiku i prehranu
Kontakt telefon- 035/ 217 907
E-mail: kuhinja@bolnicang.hr

– Jedinica za čišćenje i druge pomoćne poslove