Odjel za psihijatriju

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE: Odjel za psihijatriju
Opća bolnica Nova Gradiška
TELEFON: 035/217-975

Voditelj odjela: Krunoslav Ravlić, dr.med.specijalist neuropsihijatrije
Glavna sestra odjela: Jelena Bilić, dipl.med.tech.

Osoblje na odjelu:
Krunoslav Ravlić, dr.med. specijalist neuropsihijatrije, Igor Ferenčina, dr.med. specijalist psihijatrije,
Nina Oršanić, dr.med. specijalist psihijatrije,
Kristina Terzić, dr.med.specijalist psihijatrije,
Matija Bartolović, dr.med.specijalizant,
Ljiljana Lukačević, mr.specijalist kliničke psihologije, prof.,
jedna prvostupnica sestrinstva, šest medicinskih sestara srednje stručne spreme, te administrator.

Broj ležećih mjesta odjela: ugovorenih 15 kreveta
Broj sjedećih mjesta dnevna bolnica u pripremi: 7 stolica

Vrijeme posjeta bolesnicima na odjelu:
svaki dan od 15 do 16 sati

Ambulane – smještene u prizemlju stare bolnice
Naziv: Psihijatrijska ambulanta
Telefon: 035/217 – 977

Medicinska sestra u ambulanti:
Brankica Bukić – Erpačić

Krunoslav Ravlić, dr. med. specijalist neuropsihijatar
Radno vrijeme ambulante ponedjeljak, utorak i srijeda od 8 do 12 sati.

Igor Ferenčina, dr.med.specijalist psihijatar
Radno vrijeme ambulante utorak, srijeda i četvrtak od 8 do 12 sati

Nina Oršanić, dr.med. specijalist psihijatar
Radno vrijeme ambulante ponedjeljak i četvrtak od 9 do 12 sati.
Grupna psihoterapija srijeda popodne

Kristina Terzić, dr. med. specijalist psihijatar
Radno vrijeme ambulante je ponedjeljak i četvrtak od 8 do 13 sati.

Ljiljana Lukačević, mr.specijalist kliničke psihologije, prof.
Radno vrijeme ambulante: ponedjeljak do petka od 9 do 13 sati

Matija Bartolović, sr.med.specijalizant