O nama

Opća bolnica Nova Gradiška je stožerna zdravstvena ustanova na zapadnom dijelu Brodsko – posavske županije, koja baštini tradiciju pružanja bolničke zdravstvene zaštite od 1846. godine, kada je osnovana Bolnica u Novoj Gradiški, kao vojna bolnica za potrebe Gradiške pukovnije, odnosno nastavlja tradiciju zdravstvenih ustanova koje su od tada na novogradiškom području obavljale bolničku djelatnost, bez obzira na organizacijski oblik i naziv ustanove.

Kao prvi vlasnik u gruntovnici je upisan :…Spital der Sammtlichen Gemeinden des Regiments (Župna bolnica kolektivnih župa pukovnije).