Call Us Today! +385 (0) 35 217 900

Email! bolnica@bolnicang.hr

Financijski izvještaj siječanj – prosinac 2018. godine

OBNG-Obrasci financijskog izvjestaja 2018. BILJEŠKE 31.12.2018.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA   POPIS RADNIH MJESTA   PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA I   IZMJENE I DOPUNE POPISA RADNIH MJESTA

Pravilnik zaštiti osobnih podataka

 PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA  POLITIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI OBRASCI:  Z1 -  ZAHTJEV ZA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA Z2 - ZAHTJEV ZA ISPRAVAK ILI DOPUNU OSOBNIH PODATAKA Z3 - ZAHTJEV ZA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA Z4 - ZAHTJEV ZA OGRANIČENJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA Z5 - ZAHTJEV ZA PRENOSIVOST OSOBNIH PODATAKA Z6 - PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA I 1 - IZJAVA o suglasnosti za dostavu i korištenje osobnih podataka (PRIVOLA)   Zahtjevi se mogu dostaviti:    PISANIM PUTEM Pošta: redovitom poštanskom dostavom ili osobnom dostavom u Opću bolnicu Nova Gradiška (Službenik za zaštitu osobnih podataka, Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, 35400 Nova Gradiška) E-pošta: gdpr@bolnicang.hr   USMENO izrada službene bilješke u Uredu Službenika za zaštitu osobnih podataka (Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 13, 35400 Nova Gradiška, prizemlje)  

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre 2019. godinu

Plan trajnog usavrsavanja medicinskih sestara za 2019. godinu-OB Nova Gradiska

Financijsko izvješće za 2017. godinu

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA financijski izvještaj 2017 BILJEŠKE 31.12.2017.